Savate Club Helsinki ry - vuosikokouskutsu

21.04.2017

Savate Club Helsinki ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 28.4.2017 Savate Clubilla (Hämeentie 54, 00500 Helsinki) klo 15.00.

Kutsuttuja ovat kaikki urheiluseuran jäsenet. Kokouksen esityslista on ohessa.

Savate Club Helsinki ry:n puolesta,

Jan Lagerbohm
toiminnanjohtaja

Vuosikokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuoden 2016 toiminnasta
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen