Varauskalenteri on poistettu käytöstä

Savate Club Fight & Fitness ry:n jäsensopimukseen pätevät seuraavat ehdot:

1. Yleistä

Tehty sopimus on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Savate Clubin palvelujen käyttöoikeudesta. Sopimuksen peruskausi on joko 6kk, 12kk tai 24kk. Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa 4 viikon (28 päivää) irtisanomisajalla sopimusehtojen puitteissa. Jäsenyys jatkuu peruskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena 4 viikon irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin.

Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä heti peruskauden jälkeen, on hänen irtisanottava jäsenyytensä viimeistään 4 viikkoa ennen sanotun peruskauden päättymistä. Jäsenyyden ajalta maksetaan hinnaston mukaiset maksut. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 60 päivää ennen uuden hinnaston voimaan saattamista. Hinnankorotus astuu voimaan peruskauden jälkeen.

2. Jäsenpalvelujen käyttöoikeus

Oikeus palvelujen käyttöön on vain sopimuksen tekijällä tai korttiin nimetyllä henkilöllä. Sopimus voidaan solmia 18 vuotta täyttäneen henkilön kanssa. Asiakkaan ollessa alle 18-vuotias, voidaan sopimus tehdä ainoastaan huoltajan kanssa.

3. Jäsenpalvelujen keskeytys (lomaoikeus)

Savate Clubin 6kk, 12kk ja 24 kk jäsenyys sisältää lomaoikeuden, eli kortin tilapäisen keskeytyksen seuraavasti:

6kk jäsenillä 4 viikon lomaoikeus.
- Kortin voi laittaa tauolle viikon (7pv) jaksoissa 1-4 viikoksi kerrallaan.
12kk jäsenillä 6 viikon lomaoikeus.
- Kortin voi laittaa tauolle viikon (7pv) jaksoissa 1-6 viikoksi kerrallaan.
24kk jäsenillä 8 viikon lomaoikeus.
- Kortin voi laittaa tauolle viikon (7pv) jaksoissa 1-8 viikoksi kerrallaan.

Keskeytys korvataan seuraavaan mahdolliseen e-laskuun. Keskeytyksestä tulee ilmoittaa Savate Clubille viimeistään 28 päivää ennen loman alkua sähköpostitse helsinki@savate.com. Jos asiakas ei tee ilmoitusta, ei lomaa korvata.

4. Savate Clubin jäsenyyden irtisanominen

Sopimus voidaan irtisanoa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helsinki@savate.com. Irtisanotuissa sopimuksissa EI hyvitetä sairaanaoloaikaa eikä keskeytyksiä.

E-laskusopimuksen irtisanominen on mahdollista (4 viikon irtisanomisaika) seuraavista syistä:

  • Asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalle ja toimittaa irtisanomistapaamiseen kopion talonkirjaotteesta uuden asunnon osalta.
  • Asiakas sairastuu ja toimittaa sähköpostitse lääkärintodistuksen, jossa todetaan asiakkaan kykenemättömyys harjoitteluun sopimuksen jäljellä olevana aikana (myös raskaus hyväksytään).
  • Asiakas siirtyy suorittamaan varusmiespalvelua, jolloin asiakkaan on toimitettava todistuskopio palvelukseen astumisesta sähköpostitse.
  • Asiakas on käyttänyt 6, 12 tai 24 kuukauden peruskautensa loppuun. E-laskusopimukset jatkuvat aina automaattisesti 6, 12 tai 24 kuukauden kuluttua, ellei asiakas irtisano sopimusta vastaanotossa (HUOM! 4 viikon irtisanomisaika).

E-laskusopimukset jatkuvat aina automaattisesti sopimuskauden jälkeen, ellei asiakas irtisano sopimusta vastaanotossa (HUOM! 4 viikon irtisanomisaika).

5. Sairaustapaukset

Sairaustapauksissa asiakkaalle hyvitetään lääkärintodistusta vastaan sairauden takia menetetty harjoitteluaika 14 vuorokauden omavastuuajan jälkeen. Sairausloman päätyttyä hyvitetty harjoittelumaksu vähennetään voimassa olevan sopimuksen seuraavasta mahdollisesta e-laskuerästä. Sairaustapauksissa yhteydenotot sähköpostitse helsinki@savate.com.

6. Vakuutukset

Savate Club ei ole vakuuttanut jäseniään loukkaantumisten tai rasitusvammojen varalta, eikä myöskään salilla ja pukuhuoneissa mahdollisesti tapahtuvien varkauksien varalta.

7. Maksuhäiriöt

Savate Club voi rajoittaa tai keskeyttää palvelujen käytön, mikäli maksua ei ole asiakkaasta tai asiakkaan pankista johtuvista syistä voitu veloittaa eräpäivänä. Jäsen vastaa itse, että veloitettavalla tilillä on katetta veloituksen eräpäivänä. Asiakkaan tulee hyväksyä Savate Clubin e-laskut omassa nettipankissaan viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua sopimuksen tekemisestä. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan mahdollisista tietojen muuttumisista Savate Clubille.

8. Hallintokulut

Mikäli osoitetulla maksuvälineellä tai tilillä ei ole katetta veloituspäivänä, on Savate Club oikeutettu perimään 5 € hallintokuluja jokaista maksun laiminlyöntikertaa kohden.

9. Ilmoitusvelvollisuus

Mikäli veloitus ei jostain syystä mene asiakkaan tililtä, on asiakas velvollinen ilmoittamaan asiasta Savate Clubin henkilökunnalle (omasta nettipankista näkee, onko veloitus menossa/lähtenyt). Mikäli veloitus ei ole mennyt ja asiakas maksaa sen omatoimisesti, tulee hänen ilmoittaa asiasta Savate Clubille kirjallisesti osoitteeseen helsinki@savate.com

10. Perintä

Jos lasku menee perintään, perinnän hoitaa perintätoimisto Intrum Justitia Oy.

11. Muutokset ja poikkeukset

Savate Club pidättää itsellään oikeuden pitää Clubia suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Savate Club ilmoittaa muutoksista Clubilla sekä internet-sivuillaan. Savate Club pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien palveluiden määrää. Savate Club varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

12. Vastuu harjoitusmaksujen suorituksista

Yrityssopimustapauksissa sopijapuolet ovat Savate Club Fight & Fitness ry ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viime kädessä vastuussa maksujen suorituksesta.

Tervetuloa Savate Club Fight & Fitness ry:n jäseneksi!